Förfaringssätt vid dosdispensering under coronaviruspandemin

Apoteksmeddelande 3/2020 (Uppdaterat 9.3.2021)

Under coronaviruspandemin får apoteken avvika från dosdispenseringsperioderna på två veckor. Undantagsvis behöver grundad orsak inte meddelas FPA under tilläggsuppgifter om inköpet.

Enligt sjukförsäkringsanvisningarna för apoteken lämnas dosdispenserade läkemedel ut i satser som motsvarar två veckors behandling, om det inte finns en grundad anledning att förfara på annat sätt. Enligt anvisningarna ska apoteken meddela FPA den grundade orsaken i tilläggsinformationen om inköpet, men i denna undantagssituation behöver detta inte göras.

Pandemin anses vara en grundad orsak till att avvika från dosdispenseringsperioderna på två veckor. Med andra ord ersätter FPA också längre dosdispenseringsperioder. Apoteken bör dock också beakta andra aktörers anvisningar om läkemedlens hållbarhet.

Antalet dosdispenseringsveckor beräknas utifrån den läkemedelsmängd som lämnas ut.

Undantagsförfarandet gäller fram till 31.10.2021 om inte annat meddelas. Se apoteksmeddelande 1/2021: Undantagsförfarandena på grund av coronaviruspandemin fortsätter att tillämpas (publicerad 9.3.2021).

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen