Gamla sjukförsäkringsanvisningar för apotek, bilagor till anvisningarna samt ändringsfiler tas bort på Fpa.fi

Apoteksmeddelande 29/2019

FPA omarbetar sin webbsida Fpa.fi under 2020. Ett viktigt led i processen är att se över att bilagorna (pdf) på webbplatsen är uppdaterade och tillgängliga. Enligt tillgänglighetsdirektivet ska FPA:s webbtjänster, inklusive webbsidor och bilagor, vara tillgängliga senast 23.9.2020.

Till den omarbetade webbplatsen förs bara aktuellt material. På detta sätt säkerställer man att sökmotorerna i fortsättningen inte letar fram föråldrat material. I och med ändringen tas de gamla sjukförsäkringsanvisningarna för apotek, bilagorna till anvisningarna samt ändringsfilerna bort på FPA:s webbplats www.fpa.fi/apotek. För tillfället finns det länkar till dessa filer på sidan Arkisto (materialet finns bara på finska).

När det gäller sjukförsäkringsanvisningarna för apotek kommer gamla filer att tas bort vecka 44 (28.10-1.11.2019). Gamla sjukförsäkringsanvisningar för apotek kan därefter efterfrågas på adressen laakekorvaus@kela.fi.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen