Guanfacin (Intuniv) begränsat grundersättningsgillt från 1.7.2019

Apoteksmeddelande 21/2019

Läkemedelspreparatet Intuniv som innehåller guanfacin är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat grundersättningsgillt (40 %) från 1.7.2019

  • vid behandling av barn och unga med ADHD när patienten inte har svarat på behandling med metylfenidat eller metylfenidat inte lämpar sig för patienten.

Apoteken kan från 1.7.2019 expediera Intuniv med grundersättning om kunden har beviljats ersättningsrätt 331.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen