Inköpsuppgifter till FPA endast om förpackningar som lämnats ut till kunden

Apoteksmeddelande 5/2020

Läkemedelspartiaffärernas leveranser har fördröjts på grund av coronaviruspandemin och apoteken får nödvändigtvis inte preparat som de beställt enligt normal tidtabell. Det kan också förekomma störningar i tillgången, och då kan man vara tvungen att byta ut det läkemedel som kunden har beställt. Kunden kan också få läkemedlet tidigare från ett annat apotek, varvid receptet måste kunna expedieras.

Det är alltså viktigt att uppgifterna om inköpet kvitteras som skickade till FPA först när läkemedlet lämnats ut till kunden.

På det sättet undviker man arbetsdryga korrigeringar av inköp både på apoteken och hos FPA. Korrigeringar i efterhand skapar mångdubbelt arbete, vilket bör undvikas i denna undantagssituation.

Apoteken får inte skicka sådana uppgifter om inköp till FPA som inte stämmer överens med de förpackningar som har lämnats ut till kunden.

Det enda undantaget är preparat som berättigar till specialersättning (100 %) eller tilläggsersättning (100 %) för kunden och för vilka kunden betalar en läkemedelsspecifik självrisk (4,50 euro/2,50 euro).

Inte heller uppgifter om dessa preparat får skickas till FPA om inte en enda förpackning har lämnats ut till kunden eller det finns problem med tillgången. I nuläget finns det inte säker information om tillgången på läkemedel så vi rekommenderar att inga preparat kvitteras till FPA i förväg.

Se närmare anvisningar i Apoteksmeddelande 32/2019 (Exempel 1–3).


Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen