Ersättningsstatus för kabozantinib (Cabometyx) utvidgas från 1.6.2019 – substansspecifika ersättningsrättigheter för kabozantinib

Apoteksmeddelande 18/2019

Preparatet Cabometyx som innehåller kabozantinib omfattas från 1.6.2019 enligt läkemedelsprisnämndens beslut, förutom av den gällande rätten till ersättning, också av begränsad rätt till grundersättning (40 %) och begränsad rätt till specialersättning (100 %) vid sjukdomen maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning 

  • för behandling av avancerad njurcancer hos vuxna patienter som inte tidigare har fått behandling och som har intermediär eller dålig prognos.

Från 1.6.2019 kan en separat substansspecifik grundersättningsrätt eller specialersättningsrätt (3012 respektive 1502) beviljas för kabozantinib. Från samma datum omfattas kabozantinib inte längre av ersättningsrättigheterna 340 och 158.

Apoteken kan från 1.6.2019 expediera Cabometyx med ersättning om kunden har beviljats den begränsade grundersättningsrätten 3012 eller den begränsade specialersättningsrätten 1502.

Folkpensionsanstalten beviljar utan särskild ansökan ersättningsrättigheterna 3012 och 1502 till personer som har gällande begränsad grundersättningsrätt 340 eller begränsad specialersättningsrätt 158 för kabozantinib och som har köpt Cabometyx med ersättning på apoteket.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen