Katso-identifieringen upphör 26.9.2020 i FPA:s e-tjänst för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och i tjänsten gällande betalningsyrkanden (eMava)

Kelmu och eMalva övergår till att använda stark autentisering 26.9.2020. Efter detta kan man inte längre logga in i dessa e-tjänster med Katso-koder.

Från och med 26.9.2020 loggar man in i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och i tjänsten gällande betalningsyrkanden (eMava) med Suomi.fi-identifikation. För identifieringen behövs något av verktygen för stark autentisering, det vill säga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Katso-tjänsten tas ur bruk i slutet av 2020. Eftersom Katso-tjänsten tas ur bruk helt och hållet behöver arbetstagare vid sammanslutningar och kommuner förutom verktyg för stark autentisering även Suomi.fi-fullmakter. Sammanslutningarna och kommunerna ska se till att de arbetstagare som använder FPA:s e-tjänster har Suomi.fi-fullmakter före 2021.

Verktyg för stark autentisering

Verktyg för stark autentisering när det gäller Suomi.fi är bankkoder, mobil-ID och certifikatkort. Om en person som uträttar ärenden för en sammanslutning inte vill använda sina personliga bankkoder för identifiering kan han eller hon skaffa ett mobil-ID till SIM-kortet på sin arbetstelefon. Mer information om mobil-ID finns på mobiilivarmenne.fi.

Ett certifikatkort är antingen ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Läs mer om certifikatkort på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Hur får man Suomi.fi-fullmakter?

Alla sammanslutningar som använder Kelmu och eMava kan inte ge fullmakter till sina arbetstagare direkt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. De här sammanslutningarna måste registrera sina fullmaktsrätter med en fullmaktsansökan. Sammanslutningar som måste göra en fullmaktsansökan är till exempel kommuner, statliga ämbetsverk, församlingar, stiftelser, föreningar med flera namntecknare och utländska företag.

Suomi.fi-fullmakter kan sökas fram till utgången av 2020. Det lönar sig ändå att ansöka så fort som möjligt eftersom flera skeden ingår. Det finns detaljerade anvisningar om hur man ansöker om fullmakter. Genom att följa dem noga kan man undvika tilläggsutredningar som är tidskrävande.

Information om ansökan av fullmakter finns i ett meddelande från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anvisningar för hur man ansöker om fullmaktsrätter finns på webbplatsen för tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vilka fullmakter behövs för Kelmu och eMava?

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) har bara två Suomi.fi-fullmakter: ”Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav” och ”Granska material om arbetsmarknadsstöd”.

Den som använder tjänsten gällande betalningsyrkanden (eMava) behöver fullmakten ”Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav”.

Alla fullmakter som behövs för Kelmu, eMava och FPA:s övriga e-tjänster finns i en förteckning på FPA:s webbplats:

Fullmaktsärenden för arbetsgivare

Fullmaktsärenden för samarbetspartner

Läs mer