Midostaurin (Rydapt) begränsat grundersättningsgillt från 1.8.2019

Apoteksmeddelande 25/2019

Läkemedelspreparatet Rydapt som innehåller midostaurin är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat grundersättningsgillt (40 %) från 1.8.2019,

  • när läkemedlet används som enda läkemedel, för underhållsbehandling (under högst 12 vårdperioder) av nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi hos vuxna patienter som är FLT3-mutationspositiva och som har fått fullständigt svar efter att först ha fått midostaurin i kombination med standard antracyklin- och cytarabininduktionsterapi och högdos cytarabinkonsolideringsterapi.

Apoteken kan från 1.8.2019 expediera Rydapt med grundersättning om kunden har beviljats ersättningsrätt 3014.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen