Poststrejkens inverkan på apoteksredovisningarna

Apoteksmeddelande 31/2019

Under strejken skickar FPA rättelseförslag och meddelanden om rättelse till apoteken via skyddad e-post. Vid behov försäkrar sig FPA om apotekets e-postadress innan meddelandet skickas.

Apoteket ska besvara rättelseförslaget per telefon eller genom att svara på e-postmeddelandet så fort som möjligt och senast inom utsatt tid.

Om FPA behöver ett skriftligt genmäle ska apoteket i första hand skicka detta via skyddad e-post. Apoteket kan komma överens om förfarandet närmare med den enhet vid FPA som handlägger redovisningen. Apoteket kan också lämna in sitt skriftliga genmäle till FPA:s serviceställe.

Poststrejken påverkar inte betalningstidtabellen för apoteksredovisningar.

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen