Pregabalinpreparat utbytbara också vid behandlingen av neuropatisk smärta från 1.7.2019

Apoteksmeddelande 23/2019

När det gäller pregabalinpreparat har originalpreparat, parallellimporterade preparat och parallelldistribuerade preparat ingått i en avvikande referensprisgrupp när indikationen har varit neuropatisk smärta (värk/smärta/nervsmärta osv.).

Villkoren för den avvikande referensprisgruppen för pregabalinpreparat uppfylls inte längre, så i fortsättningen gäller referenspriset också vid indikationen neuropatisk smärta. Således är alla preparat som innehåller pregabalin från 1.7.2019 utbytbara enligt normala regler om läkemedelsutbyte även när det är fråga om behandling av neuropatisk smärta. I fråga om pregabalinpreparat använder man från 1.7.2019 inte koden V (avvikande referensprisgrupp) som förbjuder utbyte.

SF-anvisningarna för apotek uppdateras i fråga om detta.

Observera att ändringen inte påverkar utbyte av pregabalinpreparat som ordinerats för behandling av epilepsi. Epilepsiläkemedel som ordinerats för behandling av epilepsi (ATC-klass N03) får inte bytas ut (utbyte är möjligt endast sinsemellan mellan originalpreparat, parallellimporterade preparat och parallelldistribuerade preparat).

Genom det här meddelandet  upphävs apoteksmeddelande 19/2017 till de delar som nämns ovan i fråga om Lyrica (inklusive parallellimporterade och parallelldistribuerade preparat). Från 1.7.2019 är direktersättningskoden för alla pregabalinpreparat i läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar ’Byts inte ut vid behandling av epilepsi’.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen