Receptanteckningen för takrolimusgranulat (Modigraf) ändras från 1.11.2019

Apteekkitiedote 30/2019

Åldersgränsen för ersättning för Modigraf-granulat som innehåller takrolumus ändras. Läkemedlet är från 1.11.2019 ersättningsgillt för barn under 13 år. Innan dess är läkemedlet ersättningsgillt för barn under 5 år. Ersättning fås på basis av receptanteckning.

Receptanteckningen utifrån vilken apoteken från 1.11.2019 kan expediera Modigraf med ersättning lyder:

’Ålder under 13 år’

Enbart receptanteckning berättigar till grundersättning (40 %) medan beviljad ersättningsrättighet 127 även berättigar till specialersättning (100 %) för läkemedlet.

Receptanteckningar

Läs också meddelandena om läkemedelsersättningar

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen