Rivaroxaban (Xarelto 2,5 mg) begränsat grundersättningsgillt från 1.7.2019

Apoteksmeddelande 22/2019

Läkemedelspreparatet Xarelto 2,5 mg som innehåller rivaroxaban är från 1.7.2019 enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat grundersättningsgillt (40 %) vid förebyggande av aterotrombotiska händelser,

  • tillsammans med acetylsalicylsyra, för patienter med stabil koronarkärlssjukdom och dessutom minst en av följande sjukdomar som ökar risken för ischemiska händelser: symtomgivande perifer artärsjukdom, flera hjärtinfarkter, diabetes eller hjärtsvikt (NYHA-klass I–II) och
  • tillsammans med en kombination av acetylsalicylsyra och klopidogrel, för vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom och förhöjda hjärtbiomarkörer. Ersättningsrätten gäller högst 12 månaders behandling.

Apoteken kan från 1.7.2019 lämna ut Xarelto 2,5 mg med grundersättning
1)    om kunden har ersättningsrätt 3013
2)    utifrån följande anteckning på receptet:
    ’Akut kranskärlssjukdom + dd.mm.åååå’

Datumet är tidpunkten för den akuta kranskärlssjukdomen. Utifrån anteckningen på recepet kan man lämna ut sammanlagt högst den mängd läkemedel med grundersättning som behövs för 12 månader, räknat från datumet för den akuta kranskärlssjukdomen.

Ersättningsrättigheten 3013 och anteckningen på receptet gäller endast Xarelto i styrkan 2,5 mg. Xarelto i styrkan 2,5 mg är inte ersättningsgillt utifrån andra ersättningsrättigheter eller receptanteckningar.

Receptanteckningar

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen