Sarilumab (Kevzara) begränsat specialersättningsgillt från 1.6.2019

Apoteksmeddelande 17/2019

Läkemedelspreparatet Kevzara som innehåller sarilumab är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat specialersättningsgillt (65%) från 1.6.2019 vid sjukdomen disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd

  • när det är fråga om behandling av reumatoid artrit och responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.

Apoteken kan från 1.6.2019 lämna ut Kevzara med ersättning om kunden har beviljats den begränsade specialersättningsrätten 281.

Folkpensionsanstalten beviljar utan särskild ansökan ersättningsrätt 281 till personer som har gällande begränsad grundersättningsrätt 313 för sarilumab och som har köpt Kevzara med grundersättning på apoteket.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen