Tafamidis (Vyndaqel) begränsat grundersättningsgillt från 1.6.2019

Apoteksmeddelande 16/2019

Läkemedelspreparatet Vyndaqel som innehåller tafamidis är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat grundersättningsgillt (40 %) från 1.6.2019

  • vid behandling av transtyretinamyloidos hos vuxna patienter med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring.

Apoteken kan från 1.6.2019 lämna ut Vyndaqel med ersättning om kunden har beviljats den begränsade grundersättningsrätten 3011.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen