Elektroniska läkarintyg minskar antalet bilagor som behövs för ansökan

I år har FPA i större omfattning än tidigare avgjort ansökningar om dagpenning utifrån A-intyg som förmedlats till FPA elektroniskt. Elektroniska intyg gör det betydligt lättare för arbetsgivare att sköta sina dagpenningsärenden hos FPA, eftersom intygen inte behöver skickas till FPA per post. 

Möjligheten att förmedla elektroniska A-intyg till FPA innebär att läkaren med patientens samtycke kan förmedla ett A-intyg till FPA i samband med att läkaren sparar det i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna. Då det A-intyg som ska fogas till en ansökan om dagpenning finns färdigt hos FPA behöver man inte separat lämna in intyget när en eventuell dagpenningsansökan ska handläggas. 

Lättare för arbetsgivare att sköta sina ärenden

Elektroniska A-intyg gör det lättare särskilt för arbetsgivare att sköta sina FPA-ärenden, eftersom intygen inte behöver skickas till FPA per post eller via skyddad e-post. Då A-intyget förmedlas till FPA elektroniskt kan arbetsgivaren göra hela ansökan om dagpenning i FPA:s e-tjänst.

Det är bra om arbetsgivaren ger personalen och löneadministrationen anvisningar om hur elektroniska A-intyg hanteras. På läkarmottagningen kan arbetstagaren få en utskrift av det elektroniska A-intyget som han eller hon kan ge till arbetsgivaren. Även om arbetstagaren lämnar in utskriften av A-intyget till arbetsgivaren behöver intyget inte längre skickas till FPA, om det på utskriften anges att intyget har förmedlats till FPA.

För närvarande får FPA i viss mån A-intyg från arbetsgivarna  i onödan, eftersom intygen redan har förmedlats till FPA elektroniskt.

Antalet elektroniska A-intyg ökar

Antalet elektroniska läkarintyg började öka tydligt år 2020, då flera stora serviceproducenter inom hälso- och sjukvården och företagshälsovården började använda elektroniska intyg i Kanta-tjänsterna.

År 2020 förmedlades cirka 60 000 elektroniska A-intyg till FPA. I år har antalet ökat i en allt snabbare takt. I januari–april förmedlades över 36 500 elektroniska A-intyg till FPA. Antalet motsvarar 12 % av alla A-intyg som kommit in till FPA. I april var andelen elektroniska intyg nästan 16 %.

FPA:s arbetsgivarkunder har redan länge efterlyst en elektronisk lösning, så att de inte ska behöva skicka in de anställdas läkarintyg per post.

Läs mer