Intyg över efterundersökning krävs för att föräldrapenning ska betalas ut

Ett villkor för att föräldrapenning ska betalas ut är att den sökande har lämnat in ett intyg till FPA över att en efterundersökning har gjorts efter förlossningen. Praxis är densamma som tidigare.

Efter att ett barn har fötts ska modern genomgå en efterundersökning inom 5–12 veckor efter förlossningen. Efterundersökningen görs av en läkare som är anställd inom den offentliga hälso- och sjukvården eller av en barnmorska eller hälsovårdare som är anställd inom den offentliga hälso- och sjukvården och som har tillräckligt utbildning för detta. Den sökande måste lämna in ett intyg över efterundersökningen till FPA för att kunna få föräldrapenning.

Praxis för hur intyg över efterundersökning i regel lämnas in har inte förändrats.

– I samband med efterundersökningen utfärdar läkaren vid rådgivningsbyrån ett intyg som kan fogas till ansökan om föräldrapenning. Här har det inte skett några förändringar. Ifall ansökan om föräldrapenning har gjorts redan före efterundersökningen, går det lätt att i efterhand skicka in intyget i e-tjänsten MittFPA, berättar förmånschef Johanna Aholainen vid FPA.

I vissa undantagsfall kan FPA av särskilda skäl bevilja föräldrapenning, även om modern inte har genomgått en efterundersökning. Ett sådant särskilt skäl kan exempelvis vara att hälso- och sjukvården är överbelastad på grund av coronaepidemin. Ett intyg över efterundersökning behöver inte lämnas in om modern i en sådan situation inte har kunnat genomgå en efterundersökning. Om modern däremot har genomgått en efterundersökning och fått ett intyg, ska intyget lämnas in till FPA.

Läs mer