Kundernas önskemål om ansvarsfullhet märks i den nya moderskapsförpackningen

Moderskapsförpackningen 2021 har offentliggjorts 12.3. FPA ordnade nu för första gången en omröstning om mönstret på åkpåsen, och det vinnande mönstret fick överlägset mest röster. Produkterna har förpackats i en vacker bäddlåda som utformats av Ilona Partanen, som var en av vinnarna i den tävling som FPA ordnade.

Totalt gavs cirka 1 340 röster i omröstningen om mönstret på åkpåsen. Det vinnande mönstret fick ungefär 51 % av rösterna. Det valda mönstret har bilder med djurmotiv på en ljusgrå botten.

Designen för moderskapsförpackningen är också i år Ilona Partanens Blåbär med mjölk, ett av de vinnande arbetena från den planeringstävling för designen av moderskapsförpackningen som FPA ordnade 2017. År 2018 användes Robert Lönnqvists design för moderskapsförpackningen, och år 2022 kommer ett tredje vinnararbete att användas, nämligen Aya Iwayas design. En planeringstävling för nya mönster kommer att starta år 2022.

Flera nya produkter vid sidan av klassiker

Moderskapsförpackningen 2021 innehåller sammanlagt 50 användbara produkter för familjer med nyfödda barn. I enlighet med kundernas önskemål är produkterna i stort sett desamma som tidigare år.

– Moderskapsförpackningens popularitet håller fortfarande i sig. Ungefär 70 % av alla moderskapsunderstöd delas fortfarande ut i form av förpackningar, berättar Johanna Aholainen, förmånschef vid FPA.

Användarna har önskat produkter som är lätta att kombinera. En ny produkt i årets moderskapsförpackning är ett klädset med tre plagg som kan kombineras med varandra. I förpackningen ingår för första gången en haklapp med spillficka av silikon, men också en vanlig haklapp. Antalet dukar i tunn bomull har ökat och man har också satsat på mönster i färg.

De plagg som valts för den nya moderskapsförpackningen har neutrala färger och är lätta att kombinera. Där finns också färggranna plagg och pigga mönster med naturmotiv. I år innehåller förpackningen inte någon vadderad overall, filt eller febertermometer.

– Erfarenheterna av innehållet i förpackningen är viktig information för oss. Vi tar gärna emot respons från kunderna också om förändringarna i förpackningens innehåll, säger Johanna Aholainen.

Utvecklingen av kvaliteten och ansvarsfullheten fortsätter

I den enkät om moderskapsförpackningen som gjordes år 2020 framkom det att kunderna är beredda att pruta på antalet produkter om man på det sättet kan förbättra förpackningens ansvarsfullhet. I år har antalet produkter minskats med sex stycken.

– Redan i anbudsskedet fäster vi uppmärksamhet vid hur ansvarsfulla produkterna i moderskapsförpackningen är och ställer vissa minimivillkor för till exempel tillverkningen och valen av material, säger Johanna Aholainen.

Vid konkurrensutsättningen av produkterna för den 84-åriga moderskapsförpackningen betonas kvaliteten och ansvarsfulla material.  Av de produkter som tillverkas av bomull är en del till 95 % tillverkade av ekologisk bomull. I fem textilprodukter har man delvis använt återvunnet material. Alla produkter måste självklart uppfylla de säkerhetskrav som den finländska lagstiftningen och EU-lagstiftningen ställer.

FPA har inlett ett samarbete med kursen Design for Government vid Aalto-universitetet. På kursen utreder man till exempel moderskapsförpackningens koldioxidavtryck. 

Tidpunkten för när den nya förpackningen tas i bruk varierar en aning från år till år, eftersom föregående års förpackningar först delas ut. Nativiteten har ökat en aning, och det syns också i antalet ansökningar om moderskapsförpackningar under början av året. Årets förpackning börjar sannolikt delas ut i mars-april.

Se även

 

Pressmeddelandet modifierad 15.3.. Borttaget  "Avsikten är att i fortsättningen använda koldioxidavtrycket som ett upphandlingskriterium för moderskapsförpackningen."