Sommaren för med sig ändringar i serviceställenas öppettider

De största serviceställena har under sommaren öppet i stort sett normalt, men på vissa serviceställen ändras öppettiderna på grund av sommarsäsongen. Även coronaepidemin kan påverka öppettiderna. Tryggast är det att sköta FPA-ärenden på nätet eller per telefon. Telefonservicen är öppen normalt också under sommaren.

FPA strävar efter att servicenivån på sommaren ska vara lika god som den har varit under våren. I april hade serviceställena i genomsnitt färre kunder än vanligt och tyngdpunkten har flyttats till telefonservicen. Tack vare de raskt genomförda undantagsarrangemangen har telefonservicen fungerat bra, kötiderna har varit korta och man har fått en bokad tid inom ett par dagar.

– Vi har fått mycket positiv respons från kunderna om att telefonservicen har fungerat så bra. Många har överraskats av hur behändigt det fungerar och av att man kan sköta samma ärenden per telefon som vid ett besök på ett serviceställe, säger Petteri Taponen, tf. direktör för kundrelationer.

På sommaren har de största serviceställena i städernas centrum öppet på vardagar. En del av serviceställena betjänar vissa dagar i veckan och en del endast på bokad tid. Under högsommaren är en del av de minsta serviceställena stängda. Det lönar sig alltid att kontrollera öppettiderna på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/sok-servicestalle.

Eftersom smittorisken ännu finns och en del av restriktionerna fortfarande gäller, får man rådgivning bara vid servicedisken och tillträdet till kundutrymmena begränsas vid behov. Kunddatorerna kan användas och de rengörs ofta. På grund av epidemiläget kan det också komma snabba förändringar i öppettiderna och servicen.

– Man ska inte besöka servicestället om man är sjuk eller försatt i karantän. Det säkraste är att sköta sina FPA-ärenden via e-tjänsten eller per telefon alltid då det är möjligt.

I april lämnades ca en miljon ansökningar in på nätet, vilket är 72 % av alla ansökningar. Kötiden till FPA:s telefonservice har varit i genomsnitt ca 3 minuter och under en dag har man besvarat ca 8 200 samtal. Tillgången på bokade tider har också varit god: man har fått en bokad tid för telefonservice inom ett par dagar.

Läs mer