Blanketter som gäller företagshälsovård ändras när företagsfysioterapeuter blir yrkesutbildade personer inom företagshälsovården

Från och med 1.1.2022 betraktas företagsfysioterapeuter som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. FPA uppdaterar blanketterna för ansökan om ersättning för företagshälsovård så att de motsvarar ändringen.

Lagen om företagshälsovård ändras vid ingången av år 2022 så att företagsfysioterapeuter räknas till kategorin yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. För närvarande betraktas företagsfysioterapeuterna som sakkunniga inom företagshälsovården. Till kategorin yrkesutbildade personer inom företagshälsovården hör endast företagshälsovårdsläkare och företagshälsovårdare.

Syftet med lagändringen är bland annat att göra verksamheten flexiblare och att förbättra förutsättningarna för multiprofessionellt samarbete inom företagshälsovården. Detta kan ha positiva effekter på både arbetshälsan och välbefinnandet i arbetet, vilket i sin tur också kan öka produktiviteten i arbetet och ge längre yrkeskarriärer.

Blanketterna uppdateras

Lagändringen inverkar på de blanketter som arbetsgivare och företagare använder när de ansöker om ersättning för företagshälsovård.

Företagare behöver nya blanketter när de ansöker om ersättning för företagshälsovårdstjänster som ges från och med 1.1.2022. Arbetsgivare behöver en ny blankett när de ansöker om ersättning för företagshälsovård från och med räkenskapsperioden 2022, dvs. från den räkenskapsperiod där över hälften av perioden infaller år 2022.

I de nya blanketterna ska arbete som utförts av en företagsfysioterapeut anges under Yrkesutbildade personer.

Läs mer