Företags- och organisationskunderna önskar framför allt möjlighet att lämna in handlingar till FPA på nätet

En klar majoritet av FPA:s företags- och organisationskunder betraktar FPA:s tjänster som mycket bra eller ganska bra. Bland arbetsgivarna toppas listan över önskemål om förbättring fortfarande av möjligheten att lämna in bilagor och handlingar via e-tjänsten. Planeringen av en sådan tjänst har påbörjats.

FPA frågade i slutet av 2020 företags- och organisationskunderna om deras erfarenheter av de nuvarande tjänsterna i de olika kanalerna. Genom enkäten kartlades också på vilka punkter e-tjänsterna borde utvecklas.

Enkäten besvarades ivrigast av personer som sköter arbetsgivarärenden hos FPA, av anställda hos kommunala myndigheter och av serviceproducenter inom rehabiliteringen. Allt som allt besvarades enkäten av 1 000 personer.

De flesta ansåg att det har varit mycket enkelt eller ganska enkelt att använda e-tjänsterna och de använder elektroniska tjänster mycket om sådana erbjuds. Avsaknaden av en lämplig elektronisk tjänst har främst försvårat skötseln av ärenden hos FPA för serviceproducenterna inom rehabiliteringen.

– Det absolut vanligaste önskemålet var möjligheten att skicka bilagor och kommunicera via meddelanden på nätet. Exempelvis inom socialarbetet är ärendena ofta komplicerade och ändå behövs personlig service för att ärendena ska kunna skötas utan dröjsmål. Därtill fick vi önskemål som gällde enskilda e-tjänster och större smidighet i FPA:s verksamhet, berättar planerare Jenni Runola vid FPA:s enhet för utveckling av kundrelationstjänster.

Av dem som svarade på enkäten ansåg 77 % att FPA:s tjänster är mycket bra eller ganska bra. De flesta önskemålen om förbättring kände man till redan tidigare vid FPA. Möjligheten att skicka bilagor till ansökningarna elektroniskt har också tidigare funnits med i toppen av önskelistan.  Nu har man påbörjat planeringen av en tjänst som gör det möjligt att lämna in bilagor och handlingar elektroniskt. Det är ännu öppet när tjänsten kan tas i bruk.

Arbetet med att ta i bruk elektronisk redovisning för serviceproducenterna inom rehabiliteringen framskrider redan i år.

De elektroniska nyhetsbreven och fpa.fi-sidorna för både arbetsgivare och samarbetspartner ansågs vara FPA:s bästa kommunikationskanaler.