Från 26.9.2020 möjligt att söka sjukpension i e-tjänsten 

Privatpersoner kan i fortsättningen ansöka om sjukpension i FPA:s e-tjänst.

Den folkpension som FPA beviljar i form av sjukpension har hittills endast kunnat sökas med en pappersblankett. I fortsättningen kan ansökan göras också i e-tjänsten. Genom att erbjuda den här möjligheten vill FPA betjäna kunderna ännu bättre än tidigare och att göra det enklare för dem att sköta sina ärenden hos FPA. Med samma ansökan i e-tjänsten kan man också ansöka om tidsbegränsad sjukpension (dvs. om rehabiliteringsstöd), om arbetspension som beviljas av arbetspensionsanstalterna och om pension från EU- och EES-länder och Schweiz samt från länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland.

Möjligheten att göra ansökan i e-tjänsten i stället för med en pappersblankett innebär en enklare och snabbare process för kunden då ansökan inte behöver skickas per post.

– Sidorna för ansökan om sjukpension är tydliga, tillgängliga och lätta att använda. Det är alltså verkligt fint att det i fortsättningen går att söka också sjukpension elektroniskt i FPA:s e-tjänst, säger planerare Heidi Heikura vid FPA:s enhet för juridiska tjänster.

Det rehabiliteringsstöd eller den sjukpension som FPA betalar kan i regel börja ungefär ett år efter insjuknandet. Privatpersoner kan på grund av arbetsoförmåga samtidigt ansöka om både sjukpension från FPA och arbetspension från arbetspensionsanstalten om arbetspensionen ser ut att bli liten. Närmare information om sjukpension och rehabiliteringsstöd finns på webbplatsen fpa.fi.

FPA:s e-tjänst förnyas stegvis

Publiceringen av sidorna för ansökan om sjukpension i e-tjänsten hänger samman med FPA:s satsning på att förnya datasystemen och e-tjänsterna. E-tjänsten för privatpersoner förnyas åren 2020–2021 och under den tiden är teknik och utseende av både nytt och gammalt snitt i bruk parallellt.

De nylanserade sidorna för ansökan om sjukpension är tillgängliga och fungerar också i mobila enheter. Den som fyller i ansökan ser hur långt han eller hon kommit i ansökan och hur många steg som återstår att fylla i. Dessutom är de obligatoriska fälten markerade med en asterisk, och vid de fält som ska fyllas i ges anvisningar om i vilken form uppgiften ska lämnas.

Det snabbaste sättet att ansöka om rehabiliteringsstöd och sjukpension är att göra det i e-tjänsten, nu när det är möjligt.  Den som vill kan även i fortsättningen göra ansökan på en pappersblankett (ETK/Kela 7002r) och skicka den per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Vid behov kan man ringa numret 020 692 222. Om det är kö kan man boka en tid för att få kundbetjäning per telefon eller på ett serviceställe.

Läs mer