KIILA-kurser för 2021 kan sökas fr.o.m. 1.9.2020

Arbetsgivare, fackförbund och föreningar kan ansöka om KIILA-rehabiliteringskurser för 2021 från och med 1.9.2020. Kurser för slutet av 2020 kan också fortfarande sökas.

KIILA-rehabilitering som ordnas av FPA är avsedd för personer i arbetslivet som behöver stöd för arbetsförmågan. KIILA-rehabilitering kan genomföras i kursform och numera även som individuell rehabilitering.

Kurserna kan sökas av arbetsgivare i samråd med företagshälsovården och av fackförbund och föreningar. Det går att ansöka om kurser under hela året, efterhand som det på arbetsplatsen visar sig att det behövs rehabilitering. I en kurs deltar 5–8 klienter.

KIILA-kurser för 2021 kan sökas från och med 1.9.2020. Kurser för slutet av 2020 kan också fortfarande sökas under hösten. De här kurserna måste inledas 2020 men de kan fortsätta in på 2021.

Hur ansöker man om KIILA-kurser?

Man kan ansöka om KIILA-rehabiliteringskurser via e-tjänsten för KIILA-kurser. Inloggningen till e-tjänsten sker med Suomi.fi-identifikation. För tjänsten behövs Suomi.fi-fullmakten ”Meddela behov av rehabiliteringskurs”.

En del organisationer har kunnat ge Suomi.fi-fullmakter först från och med juni 2020. Därför har det hittills varit möjligt att använda e-tjänsten utan Suomi.fi-fullmakt, om användarens Katso-kod har behörigheten ”Katso - företagets anställd”. Katso-koden och Katso-behörigheterna kan användas högst till utgången av 2020.

Också enskilda arbetstagare kan ansöka om KIILA-rehabilitering

Också en enskild arbetstagare kan ansöka om yrkesinriktad KIILA-rehabilitering, antingen på eget initiativ eller på uppmaning av företagshälsovården eller chefen.

Arbetstagaren kan söka KIILA-kurser i söktjänsten för rehabiliteringskurser eller ansöka om individuell KIILA-rehabilitering och själv välja vilken serviceproducent som genomför rehabiliteringen.

Vid individuell KIILA-rehabilitering sammanför serviceproducenten enskilda klienter till en grupp. En grupp kan vara branschspecifik eller bestå av klienter som representerar olika yrkesområden. Gruppen består av 3-5 klienter. I individuell KIILA-rehabilitering ingår flera besök för individuell träning än i KIILA-rehabilitering i kursform.

Läs mer