En arbetstagare som inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen kan få dagpenning vid smittsam sjukdom

En medborgare från ett EU- eller EES-land eller Schweiz som arbetar i Finland kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om personen inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen. Arbetstagaren kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om han eller hon har försatts i obligatorisk karantän eller isolering och därför inte kan arbeta.

Om en person som arbetar i Finland försätts i karantän eller isolering kan han eller hon har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom även om personen inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen. Medborgare från ett EU- eller EES-land eller Schweiz kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Man kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om inkomsterna är små eller om man från sitt utreseland har intyg A1 för utsända arbetstagare.

I en sådan situation lönar det sig att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom även om personen vet att han eller hon inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

Andra än medborgare från ett EU- eller EES-land eller Schweiz måste omfattas av den finländska sjukförsäkringen för att man ska kunna bevilja dem dagpenning vid smittsam sjukdom.

En arbetstagare som kommer från ett land utanför EU- och EES-området, t.ex. från Ukraina, kan omfattas av sjukförsäkringen om han eller hon förtjänar minst 726,27 euro per månad eller har flyttat stadigvarande till Finland. Då kan arbetstagaren också få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall för tiden i karantän.

FPA kontrollerar i samband med handläggningen av ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ifall den sökande omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

En medborgare i Förenade kungariket kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom även om personen inte är sjukförsäkrad i Finland, om han eller hon har kommit till Finland för att arbeta före 2021.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom är lika stor som lönen som fallit bort

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar förordnar frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom är lika stor som den lön för förvärvsarbetet som fallit bort under motsvarande tid. Dagpenningen vid smittsam sjukdom kan inte betalas till arbetsgivaren om arbetstagaren inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

Det går att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom i FPA:s e-tjänst. Ansökan kan också lämnas in per post. Som bilagor till ansökan ska man lämna in förordnandet av läkaren med ansvar för smittsamma sjukdomar och arbetsgivarens bedömning av inkomstbortfallet.

Om kunden inte tidigare ansökt om FPA-förmåner behövs det förutom de andra bilagorna även en anmälan om flyttning till Finland (blankett Y77r). Anmälan om flyttning till Finland kan lämnas in via FPA:s e-tjänst eller per post.

 

Meddelandet har uppdaterats 5.3.2021. Ett stycke har lagts till i meddelandet, där det preciseras när en arbetstagare som kommer till Finland från ett land utanför EU- eller EES-området kan omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

Läs mer