Lättare för utländska säsongsarbetare att få rätt till sjukvård

Säsongsarbetare som kommer till Finland från ett land utanför EU för att arbeta högst 90 dagar har nu lättare att få rätt till sjukvård. Rätten till sjukvård kan sökas hos FPA genast när en säsongsarbetare som ingått ett arbetsavtal har beviljats ett säsongsarbetsintyg av Migrationsverket eller ett visum för säsongsarbete av en finsk beskickning.

Med säsongsarbetare avses arbetstagare som under en viss säsong arbetar i Finland inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller turism, men inte exempelvis dem som plockar vilda bär.

Det ligger också i arbetsgivarnas intresse att säsongsarbetare beviljas rätt till sjukvård. En arbetsgivare kan be FPA utreda en säsongsarbetares rätt till vård, om arbetsgivaren har fått en fullmakt för detta av arbetstagaren i fråga. Man ansöker om rätt till vård med blanketten SV 141r, Rätt till sjukvård vid flyttning till Finland. Blanketten kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

En säsongsarbetare som beviljas rätt till vårdförmåner i Finland beviljas ett intyg över detta från FPA. När säsongsarbetaren visar upp intyget inom den offentliga hälso- och sjukvården får han eller hon den vård som behövs till samma pris som lokala invånare.

– Det nya förfarandet som gör det lättare att få rätt till vård infördes i början av februari. Tidigare måste säsongsarbetare som kom till Finland från ett land utanför EU ha en finsk personbeteckning innan intyget över rätt till vårdförmåner i Finland kunde beviljas. I det skedet var säsongsarbetet ofta redan över, säger Reetta Kyyrö, planerare vid FPA:s kompetenscenter för internationella ärenden.

Antalet säsongsarbetare i Finland har varit omkring 14 000–20 000 per år. De första säsongsarbetarna väntas anlända till Finland i mars för att arbeta inom jordbruk och trädgårdsskötsel.

Läs mer