Skype-presentationerna om FPA-ärenden som är aktuella för arbetsgivare fortsätter på hösten

Skype-presentationerna för personer som sköter arbetsgivares FPA-ärenden fortsätter efter den paus som orsakats av coronaepidemin. Höstens första Skype-presentation hålls 15.9.2020. Temat är överföringen av e-tjänsten för arbetsgivare från Katso-tjänsten till tjänsten Suomi.fi i slutet av september.

Skype-presentationerna hålls på nätet och är korta presentationer av aktuella teman. De ordnas ungefär en gång i månaden. Presentationerna sparas så att man kan se och lyssna på dem senare.

15.9.2020, E-tjänsten för arbetsgivare och Suomi.fi-fullmakter

I presentationen behandlas fullmakter som kan beviljas i tjänsten Suomi.fi och som behövs då man använder e-tjänsten för arbetsgivare. Vi behandlar också den förändring i identifieringen för tjänsten som sker i slutet av september. I presentationen redogörs för vad man kan göra med olika fullmakter och vilka fullmakter anställda som sköter olika slag av dagpenningsärenden behöver. I presentationen behandlas inte frågor som hänför sig till ersättning.

Målgrupp: Personer som sköter arbetsgivarens FPA-ärenden och personer som beviljar fullmakter i tjänsten Suomi.fi eller som administrerar de fullmakter som getts företaget via Suomi.fi, t.ex. på en bokföringsbyrå. 

Tidpunkt: 15.9.2020 kl. 13.00−13.30

Länk för deltagande: Anslut till Skype-mötet (ingen förhandsanmälning)

Oktober 2020, Alternativ till sjukfrånvaro: partiell sjukdagpenning och rehabiliteringspenning för tid med arbetsprövning

Visste du att rehabiliteringspenningen betalas till arbetsgivaren om arbetsgivaren betalar lön för rehabiliteringstiden? Rehabiliteringspenning kan betalas till exempel för den tid då arbetsprövning ordnas på arbetsplatsen när arbetstagaren behöver stöd i ett tidigt skede. I presentationen redogörs för villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning när företagshälsovården och arbetsgivaren tillsammans ordnar rehabiliteringen.

Ett annat tema för presentationen är hur partiell sjukdagpenning kan användas för att stödja arbetstagarens arbetsförmåga.  

Målgrupp: Sakkunniga inom personalärenden och arbetshälsa på arbetsplatserna samt chefer

Tidpunkt: Oktober 2020. Datum och klockslag meddelas på fpa.fi och i nyhetsbrevet Työnantaja-info när tidpunkten närmar sig.

Hur man deltar i en Skype-presentation

Skype-presentationerna ordnas på nätet med hjälp av Microsoft-programmet Skype for Business. För att kunna delta behöver man en nätförbindelse, hörlurar (högtalare) och en mikrofon (t.ex. hörlurar med mikrofon). Skype-programmet behöver inte vara installerat på datorn.

Frågor kan ställas via chatten medan presentationen pågår. Presentationsmaterialet kompletteras vid behov med frågor och svar efter presentationen. Materialet och inspelningen publiceras på fpa.fi på sidan Guider och presentationer för arbetsgivare.

Teman och tidpunkter för Skype-presentationerna publiceras på förhand i nyhetsbrevet Työnantajainfo och på sidorna för arbetsgivare på fpa.fi. Önskemål beträffande teman för kommande Skype-presentationer kan skickas till adressen tyonantajainfo@kela.fi.

Läs mer