Suomi.fi-fullmakter måste senast 31.1.2021 skaffas åt dem som uträttar ärenden för företag eller sammanslutningar

Suomi.fi- tjänsten ersätter Katso-tjänsten i FPA:s e-tjänster för företag och sammanslutningar både när det gäller att identifiera sig och när det gäller de fullmakter som ger en användare rätt att sköta ärenden. Användarna har av tekniska orsaker fått en månad tilläggstid för att ansöka om fullmakter. De som ansvarar för FO-nummer måste ge fullmakter för skötsel av ärenden för organisationens räkning senast 31.1.2021. Utan Suomi.fi-fullmakt går det inte att logga in på e-tjänsterna från och med 2.1.2021.

De som företräder företag och sammanslutningar har hittills använt Katso-fullmakter för att uträtta ärenden i FPA:s e-tjänster. Ursprungligen skulle Katso-tjänsten sluta att fungera i FPA:s e-tjänster 1.1.2021, men av tekniska orsaker har användarna fått en månad tilläggstid för att skaffa de fullmakter som behövs. Fullmakterna i Katso-tjänsten överförs inte automatiskt till den nya Suomi.fi-tjänsten, utan alla fullmakter ska skapas på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Alla som uträttar ärenden för en organisations räkning behöver senast 31.1.2021 fullmakter som getts i Suomi.fi-fullmakter, undantaget de personer som utifrån sin ställning kan uträtta ärenden i FPA:s e-tjänster utan fullmakt.

Största delen av fullmaktsgivarna kan själva ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna på nätet. Sammanslutningar vars uppgifter om firmateckningsrätt inte finns i offentliga register ger fullmaktsrätt med en fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Sådana organisationer är exempelvis kommunerna och staten, församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, dödsbon, utländska företag och föreningar.

Man loggar in på FPA:s e-tjänster med stark Suomi.fi-autentisering. Verktyg för stark autentisering är bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. FPA:s e-tjänster för företag och sammanslutningar är

  • E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och tjänsten för betalningsyrkanden (Samarbetspartner)
  • E-tjänsten för arbetsgivare (Arbetsgivare)
  • Tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar (Samarbetspartner)
  • E-tjänsten för privata dagvårdsproducenter (Samarbetspartner)
  • Tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter (Samarbetspartner)
  • Rehabiliteringskurssystemet (Samarbetspartner)
  • Systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat (Samarbetspartner)
  • E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård (Arbetsgivare)
  • KIILA-rehabiliteringskurser (Arbetsgivare)
  • Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning (Samarbetspartner)

I fråga om tjänsten för redovisning av sjukvårdsersättningar, Kanta-extranätet och systemet för elektroniskt utbyte av information (EESSI) löpte övergångsperioden för Katso-tjänsten ut 31.12.2020 enligt den ursprungliga tidtabellen.
Övergången till Suomi.fi-tjänsten gäller inte de tjänster, där man loggar in med separata lösenord, såsom olika extranät. Ändringen påverkar inte heller telefontjänsten, chatten eller e-tjänsten för privatpersoner.

Gör så här för att se till att ni har de Suomi.fi-fullmakter som behövs:

1. Kontrollera vilka fullmakter som behövs för skötsel av FPA-ärenden:

Fullmaktsärenden för arbetsgivare

Fullmaktsärenden för samarbetspartner

2. Ge och ansök om fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Vid eventuella problem, läs de anvisningar som sammanställts på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Läs mer