Sverige börjar betala ut ett nytt inkomstpensionstillägg – FPA-förmånerna måste justeras

Pensionsmyndigheten i Sverige skickar veckorna 33 och 34 beslut till de pensionstagare som har rätt till det nya svenska inkomstpensionstillägget. Förmånen börjar betalas till pensionstagarna från och med början av september. Eftersom den nya svenska förmånen kan inverka på förmåner från FPA måste FPA-förmånerna justeras.

Pensionsmyndigheten i Sverige börjar 1.9.2021 betala ett inkomstpensionstillägg till pensionstagare som haft ett långt arbetsliv och små inkomster. Pensionen heter inkomstpensionstillägg. Man behöver inte ansöka om förmånen, utan Pensionsmyndigheten beviljar den automatiskt. Beslutet om rätt till den nya förmånen skickas till pensionstagarna under veckorna 33 och 34. Enligt Pensionsmyndigheten betalas de första förmånsposterna 18.–19.9.

Den nya förmånen kan inverka på en del av FPA-förmånerna. Om du får den nya svenska förmånen och dessutom får pensioner från FPA, måste de FPA-pensioner som betalas efter augusti justeras. Inkomstpensionstillägget kan inverka på beloppet av åtminstone följande FPA-förmåner: garantipension, bostadsbidrag för pensionstagare och grundläggande utkomststöd. Om det sker en betydande förändring i årsinkomsten på grund av den nya förmånen, måste även efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras.

Lämna in en ansökan om justering och ett intyg

För justeringen ska du till FPA lämna in en ansökan om justering och ett intyg över beloppet av den svenska förmånen från 1.9.2021. Intyget kan vara till exempel en kopia av pensionsbeslutet, meddelandet om utbetalning av pension eller av något annat intyg från utbetalaren av pensionen. Om du redan tidigare har lämnat in ett intyg över beloppet av den svenska förmånen, ska du dessutom lämna in en ansökan om justering.

Du kan göra en ansökan om justering

  • I e-tjänsten MittFPA. Till ansökan ska du bifoga ett intyg över den svenska pensionens belopp. Om intyget inte är i elektronisk form kan du skanna eller fotografera det
  • Genom att ringa numret 020 634 0300
  • Genom att fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om justering (E285r). Lämna in din ansökan och intyget över den svenska pensionens belopp på något av FPA:s serviceställen. Du kan också skicka din ansökan per post till FPA på adressen Centret för internationella ärenden, PB 78, 00381 HELSINGFORS.

Du kan vid behov ringa FPA:s center för internationella ärenden på kundservicenumret 020 634 0300.

Utbetalningen av svensk garantipension fortsätter

I Sverige har det också föreslagits att garantipension betalas till EU- och EES-länderna och till Schweiz ända till utgången av september 2022.  EU-domstolen meddelade 2017 ett förhandsavgörande som Sverige tolkade så att garantipension inte längre behöver betalas till utlandet. Sverige har dock fortsatt att betala ut garantipension med stöd av temporär lagstiftning.

  • Inkomstpensionstillägg – det finns inte någon motsvarande förmån i Finland
  • Garantipension = svensk garantipension

Närmare information om den nya svenska förmånen och dess inverkan på förmåner från FPA finns i ett meddelande som publicerades i februari: Sverige börjar betala ut ett nytt inkomstpensionstillägg– utbetalningen av svensk garantipension till Finland fortsätter

Läs mer: