FPA utreder hur kunderna påverkas av att Vastaamo är i likvidation

Enligt ett meddelande från psykoterapicentret Vastaamo är bolaget försatt i likvidation. Vastaamo strävar emellertid efter att fortsätta sin verksamhet på normalt sätt under likvidationen. FPA utreder som bäst hur beslutet om likvidation påverkar FPA:s kunder.

FPA strävar efter att Vastaamos kunder ska kunna fortsätta sin terapi hos samma terapeut som förut. Också Vastaamo har meddelat att bolagets primära mål är att säkerställa att kundernas terapi fortsätter som tidigare.

Enligt preliminära beräkningar påverkas cirka 2 800 FPA-kunder av att Vastaamos verksamhet eventuellt upphör. Av dem får cirka 180 terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering och cirka 2 600 får rehabiliterande psykoterapi.

– Vi försöker på alla sätt se till att terapirelationen fortsätter med samma terapeut. Om detta inte är möjligt hjälper vi kunden att hitta en ny terapeut, säger Mikko Toivanen, kompetenscenterchef vid FPA.

FPA informerar sina kunder närmare om fallet Vastaamo när uppgifterna preciseras.
 

Ytterligare information

Tidigare meddelanden om psykoterapicentret Vastaamo