Ny neuropsykiatrisk rehabilitering för unga vuxna

Min egen väg (Oma väylä) är en neuropsykiatrisk rehabiliteringstjänst som riktar sig till unga i åldern 16–29 år som antingen studerar eller arbetar eller tillfälligt står utanför arbetslivet.

Rehabiliteringen Min egen väg riktar sig till personer i åldern 16–29 år som har diagnostiserats med en autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergers syndrom) eller en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD). 

Syftet med FPA-rehabiliteringen Min egen väg är att hjälpa unga som behöver stöd för att utveckla sina sociala färdigheter och sin förmåga att hantera vardagen. Målet är att stärka sådana färdigheter som behövs i studier och arbete.

Rehabiliteringen pågår i högst 3 år. Den beviljas dock alltid för endast ett år i taget. 

I rehabiliteringen ingår under ett år

  • 27 individuella möten
  • 10 gruppmöten
  • 1–2 gruppmöten för närstående.

Rehabiliteringen omfattar dessutom 3 uppföljningsmöten efter den sista rehabiliteringsperioden.

Mötena ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i klientens vardagsmiljö, exempelvis hemma hos klienten, på läroanstalten eller arbetsplatsen. En del av mötena kan genomföras via distansförbindelse. Gruppmötena för närstående ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i något annat separat mötesrum.

Hur ansöker man om rehabilitering?

För att ansöka om Min egen väg-rehabilitering behöver kunden ett läkarutlåtande B där rehabilitering rekommenderas. Läkarutlåtandet får vara högst ett år gammalt. Ansökningsblanketten (KU 132r) finns på adressen www.fpa.fi/blanketter.

Ytterligare information om hur man ansöker om rehabilitering finns på adressen www.fpa.fi/min-egen-vag.

Läs mer