Nytt tidsbokningssystem på nätet – i fortsättningen måste kunden identifiera sig

I september förnyar FPA webbtjänsten, där kunden kan boka en tid till FPA på nätet. Den nya tjänsten är tydlig, lätt att använda och anpassad för mobila enheter. För att trygga datasäkerheten måste kunden identifiera sig innan det är möjligt att boka tid.

Från och med september tar FPA stegvis i bruk ett nytt tidsbokningssystem. Den nya tjänsten är tydlig, lätt att använda och är även anpassad för mobila enheter. Tjänsten är tillgänglighetsanpassad och kan därför användas med olika hjälpmedel, såsom skärmläsningsprogram.

Den nya tjänsten gör det också lättare att följa och kontrollera bokningarna. Kunden kan när som helst logga in i tjänsten och kontrollera tidpunkten eller andra uppgifter gällande bokningen. Det går också lätt att ändra eller avboka en tid.

Tidsbokningens popularitet och den ökade användningen av mobila enheter motiverar

Den nya tjänsten har utvecklats på grund av tidsbokningens popularitet och behovet att utveckla de tekniska systemen. År 2020 bokade kunderna 246 000 tider, året innan 207 500 tider. Tidsbokning är ett bra alternativ särskilt om kundens situation är komplicerad eller om kunden har många ärenden som behöver redas ut.

Dessutom använder allt fler FPA:s webbplats och webbtjänster med mobila enheter. Av dem som besökte fpa.fi-sidorna år 2020 använde 61 % en mobil enhet och 35 % en dator.

Identifiering krävs

För att trygga datasäkerheten måste kunden identifiera sig i den nya tjänsten innan det är möjligt att boka tid. Identifieringen görs med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Det är också möjligt att boka tid för en annan myndig persons räkning, men för detta måste man ha en fullmakt som personen i fråga gett i tjänsten Suomi.fi. Med en vanlig fullmakt går det inte att boka tid på nätet för en annan persons räkning. Vårdnadshavare kan boka tid för sitt minderåriga barn utan separat fullmakt i Suomi.fi.

Det nya systemet tas i bruk under hösten

Det nya tidsbokningssystemet tas i bruk stegvis under hösten. När användningen av det nuvarande systemet upphör, kan kunderna kontrollera och avboka tider som bokats tidigare per telefon.

Kunderna kan bara boka telefontider på nätet. Det är också i fortsättningen möjligt att boka tid genom att ringa FPA:s telefontjänst. Om ärendet kräver ett besök på FPA:s serviceställe och det närmaste servicestället betjänar på bokad tid, kan man ringa telefontjänsten.

Meddelandet har uppdaterats 17.9.2021 på grund av att införandet av det nya tidsbokningssystemet har skjutits upp. Den exakta tidpunkten informeras senare. 

Läs mer