Webbinarium för chefer 25.8 tar upp aktuella sätt att stödja arbetsförmågan

FPA ordnar 25 augusti ett webbinarium för chefer med rubriken ”Työkyvyn tukeminen ja kuntoutuksen työkalupakki” (Stöd för arbetsförmågan och rehabiliteringens verktygslåda). Under webbinariet ger sakkunniga råd om hur man kan genomföra arbetsprövning och stödja arbetsförmågan när många arbetar på distans samt berättar om aktuella rehabiliteringsalternativ.

Vi ordnar 25 augusti kl. 10 ett webbinarium med rubriken "Työkyvyn tukeminen ja kuntoutuksen työkalupakki” (Stöd för arbetsförmågan och rehabiliteringens verktygslåda). Seminariet anknyter till FPA:s infoblad med samma namn som publiceras i samband med seminariet. Webbinariet och infobladet är tänkta särskilt för chefer.

Både webbinariet och det nya infobladet ger aktuell information om hur chefen kan stödja den anställdas arbetsförmåga och förmåga att orka i arbetet i samråd med företagshälsovården och HR-specialister.

Under 1,5 timme går vi igenom hur man kan stödja arbetsförmågan. Talarna är rehabiliteringssakkunniga från FPA, en sakkunnig i arbetsmiljöledning från arbetspensionsbolaget Ilmarinen och en arbetsförmågecoach från företagshälsovårdsföretaget Finla. De ger råd om hur man kan genomföra arbetsprövning och stödja arbetsförmågan när många arbetar på distans och berättar om aktuella rehabiliteringsalternativ, såsom till exempel Oras-kurs vid utmattningssyndrom och individuell Kiila-rehabilitering när individuell coachning behövs.

Målgruppen för webbinariet är särskilt chefer eftersom cheferna enligt respons från våra arbetsgivarkunder önskar mera information om och stöd i frågor som gäller arbetsförmågan. Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade.

Läs mer och anmäl dig: