Arbetsgivare, ge din syn på FPA-rehabiliteringen som en del av arbetslivet

FPA samlar in arbetsgivarnas åsikter för att kunna förbättra rehabiliteringstjänsterna. Vi ordnar ett arbetsgivarråd på nätet 19.11.2020, där du kan framföra dina åsikter.

FPA söker deltagare till ett arbetsgivarråd som sammanträder i november för att dryfta rehabiliteringstjänster som produceras av FPA. Målet är att utveckla våra tjänster så att de bättre motsvarar behoven i arbetslivet. Vi behöver våra arbetsgivarkunders åsikter exempelvis gällande följande frågor:

  • Hur fungerar personalens deltagande i olika rehabiliteringskurser och i individuell rehabilitering i praktiken?
  • Hur väl motsvarar rehabiliteringen behoven i arbetslivet?
  • Finns det tillräckligt information om rehabiliteringstjänsterna?

Arbetsgivarrådet sammanträder på nätet torsdag 19.11.2020 kl. 9–11.

Mötesspråket är finska.

Anmäl dig senast 6.11.2020

Kom med och påverka och anmäl dig till arbetsgivarrådet via den här länken.

Vi  hoppas få med representanter för både små och stora företag som har haft arbetstagare som deltagit i rehabilitering eller som annars är intresserade av att vara med och utveckla rehabiliteringstjänsterna.

Vårt mål är att samla en så mångsidig deltagarskara som möjligt. Därför ber vi om bakgrundsuppgifter om deltagarna i samband med anmälan. Vi meddelar alla som anmält sig när vi har valt ut deltagarna.

Kundråd som en del av utvecklingen av tjänsterna

Våra kunders åsikter är viktiga när vi utvecklar FPA:s tjänster. Kundråd som ordnas för ett visst ändamål är ett exempel på hur vi samlar in kundernas åsikter om tjänsterna och om sådant som bör utvecklas. I kundråden diskuterar smågrupper bestående av ungefär 10 deltagare konfidentiellt teman som är viktiga för målgruppen. Diskussionerna berör dock inte enskilda rehabiliteringsfall på arbetsplatserna.