Ersättningen för sjukvård på distans inom företagshälsovården blir mer omfattande

Ersättningspraxis när det gäller sjukvård som ges på distans inom företagshälsovården har ändrats. I fortsättningen kan FPA ersätta kostnader för distanstjänster mer omfattande, då det inte längre är ett villkor att videoförbindelse används.

Ersättningspraxis när det gäller företagshälsovårdstjänster som ges på distans har ändrats i ersättningsklass II, dvs. för kostnader för sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården. I fortsättningen kan FPA även ersätta tjänster som getts via någon annan distansförbindelse än video. Ändringen grundar sig på de beslut som försäkringsdomstolen meddelat 23.11.2020 (dnr 1309/2019/4527 och 1211/2020/4527).

Arbetsgivare och företagare kan få ersättning för kostnader för lagstadgad förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I) och för frivillig sjukvård (ersättningsklass II). Man kan få ersättning både för tjänster som getts på traditionellt sätt och för sådana som getts via distansförbindelse. Ersättningspraxis när det gäller förebyggande företagshälsovårdstjänster (ersättningsklass I) som ges på distans ändras inte.

Mer information om ersättning av distanstjänster inom företagshälsovården och villkoren för ersättning finns på webbplatsen fpa.fi.

Läs mer