För tjänsten Ilmoitin.fi behövs Suomi.fi-fullmakter och filer i XML-format

Med början i september 2021 har man kunnat skicka endast XML-filer till FPA i tjänsten Ilmoitin.fi. Också inloggningen på tjänsten har förändrats, och för inloggningen krävs nu Suomi.fi-fullmakter.

Arbetsgivares ansökningar och anmälningar kan skickas till FPA via Ilmoitin.fi. Tjänsten används framför allt av stora arbetsgivare och av bokföringsbyråer.

Med början i september 2021 kan man skicka filer till FPA endast i XML-format via Ilmoitin.fi. Möjligheten att skicka sekventiella filer upphörde när Katso-autentiseringen upphörde.

I stället för Katso-autentisering behöver de som använder tjänsten Ilmoitin.fi nu Suomi.fi-fullmakter. De fullmakter som behövs är desamma som används i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare. Om man har kunnat använda e-tjänsten för arbetsgivare efter februari är också fullmakterna för Ilmoitin.fi-tjänsten i sin ordning.

Läs mer