FPA behöver fortsättningsvis arbetsgivarens ansökan för handläggningen av dagpenningsansökan

Även om FPA utnyttjar de löneuppgifter som arbetsgivaren anmält till inkomstregistret, räcker de uppgifterna inte för beslut om dagpenning eller rehabiliteringspenning till arbetstagaren. Utöver löneuppgifterna behöver FPA också arbetsgivarens egen ansökan.

Om arbetsgivaren betalar lön för den tid som arbetstagaren är sjukledig eller får moderskaps-, faderskaps-, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning, kan FPA betala dagpenningen till arbetsgivaren.

Anmälan om lön till inkomstregistret räcker inte när det gäller ansökan om dagpenning eller rehabiliteringspenning. Arbetsgivaren har olika alternativ då det gäller att lämna in den ansökan som FPA behöver:

Arbetsgivaren kan även lämna in ansökan om dagpenning eller rehabiliteringspenning, dvs. anmälan om lön, via inkomstregistret, förutsatt att löneprogrammet möjliggör detta och att arbetsgivaren har gett sitt samtycke till mottagning av elektroniska beslut.

Arbetsgivaren lämna in ansökan via e-tjänsten för arbetsgivare eller Ilmoitin.fi.  Den som använder e-tjänsten behöver fullmakter av arbetsgivaren. Det tredje sättet att lämna in ansökan är att göra ansökan på den utskrivbara pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r) och skicka ansökan per post.

Ibland kan arbetstagare som ansökt om dagpenning eller rehabiliteringspenning oroa sig över sin försörjning, särskilt om beslutet om dagpenning dröjer för att arbetsgivaren inte lämnat in sin ansökan. Därför är det bra om arbetsgivaren informerar arbetstagaren om när arbetsgivaren kommer att lämna in sin egen ansökan.

FPA begär ansökan av arbetsgivaren senast då utbetalningen av lön till arbetstagaren har upphört.