Ändringar i den sociala tryggheten för utsända arbetstagare och i arbetsgivarnas skyldigheter 1.4.2019

Den sociala tryggheten för utsända arbetstagare och anmälningsskyldigheten för utsändande arbetsgivare ändras i början av april. Arbetsgivaren ska fortsättningsvis anmäla när arbetet i utlandet börjar och slutar, men ingen separat ansökan om försäkringstillhörighet behövs och inget beslut meddelas om detta.

I början av april träder lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall i kraft. Den ersätter lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet.

I fortsättningen ska den utsändande arbetsgivaren och den utsända arbetstagaren anmäla när arbetet i utlandet börjar och slutar, antingen till FPA eller till Pensionsskyddscentralen. Till vem anmälan ska göras beror på i vilket land arbetet utförs. För att utbetalningen av eventuella FPA-förmåner till arbetstagaren ska kunna fortsätta utan avbrott, är det skäl för arbetsgivaren att göra anmälan om arbetet i utlandet innan arbetstagaren inleder sitt utlandsuppdrag.

Även om förfarandet med ansökan och beslut om försäkringstillhörighet slopas registrerar FPA också i fortsättningen en person som arbetar i ett s.k. tredjeland (ett annat än ett EU-land eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med) som utsänd arbetstagare. När arbetstagaren arbetar i ett EU-land eller i ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med, görs anmälan till Pensionsskyddscentralen.

Det nya förfarandet gäller situationer där utstationeringen börjar 1.4.2019 eller senare.  Arbetsgivaren kan från och med början av april anmäla utstationeringen antingen i e-tjänsten för arbetsgivare eller på pappersblanketten Y38Tr, Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands.

Arbetstagaren gör sin egen anmälan i e-tjänsten för privatpersoner eller på blankett Y38r.

I situationer som gäller EU- eller EES-länder räcker det att arbetsgivaren hos Pensionsskyddscentralen ansöker om intyg A1 för arbetstagaren.

Försäkringslöner i inkomstregistret från och med 1.1.2019

Inkomstregistret som togs i bruk i början av året gäller också utsända arbetstagare. Den försäkringslön som man kommit överens om med den utsända arbetstagaren ska från och med början av 2019 anmälas till inkomstregistret. Tidigare har den anmälts till arbetspensionsinrättningen.

Närmare information