Ändringar i FPA-förmåner från och med 1.4.2019

Från och med början av april träder flera lagändringar i kraft som gäller förmåner som beviljas av FPA. Ändringarna gäller familjeförmåner, arbetslöshetsförmåner och social trygghet i internationella situationer. Front- och veterantilläggen höjs med 1,2 %.

Riksdagen fattade i slutet av förra året beslut om att höja veteranförmånerna lika mycket som en höjning av folkpensionsindex skulle ha höjt förmånerna år 2019. Fronttillägget och veterantillägget som grundar sig på lagen om handikappförmåner höjs med 1,2 % från och med 1.4.2019.

Förbättrade familjeförmåner

Förbättringarna som träder i kraft i början av april gäller bland annat föräldrapenningsperioden för  mammor som ensam har hand om sitt barn, faderskapsledigheten för pappor i flerlingsfamiljer och föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar.

Ändringar i aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetslösa kan från och med 1.4.2019 uppfylla kraven på aktivitet på nya sätt från och med 1.4.2019. Deltagande i andra tjänster än sådana som ordnas av arbetskraftsmyndigheterna räknas som aktivitet. FPA godkänner verksamheten som aktivitet utifrån ett intyg om deltagande.

Sammanjämkningen av lön och arbetslöshetsförmån underlättas

Från början av april behöver deltidsanställda inte längre vänta på sin arbetslöshetsförmån. Kunderna ska på normalt vis anmäla tiden i arbete i en anmälan om arbetslöshetstid till FPA, men arbetet påverkar arbetslöshetsförmånens belopp först efter att lönen har betalats ut. FPA får uppgifter om det utbetalda lönebeloppet från inkomstregistret.

Rätten till förmåner vid flyttning till eller från Finland ändras

Lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall som träder i kraft i början av april inverkar på hur länge personer som tillfälligt flyttar utomlands har rätt till den finländska sociala tryggheten och till förmåner från FPA. Lagändringarna gäller också dem som flyttar från utlandet till Finland.