Ansökan om förmåner via inkomstregistret kräver ännu inlärning

Att skicka ansökningar via inkomstregistret är så enkelt att det sker också av misstag.    

Om arbetsgivarens löneprogram tillåter att en ansökan till FPA skickas via inkomstregistret, lönar det sig för användaren att bekanta sig med hur programmet skapar en ansökan.

En förmånsansökan ska skickas via inkomstregistret i samma situationer som ansökan skickats tidigare. Man ska exempelvis ansöka om sjukdagpenning när arbetstagarens sjukdom

  • har varat minst 9 vardagar, eller det är osäkert hur självrisktiden ska beräknas
  • har börjat omedelbart efter tid med rehabiliteringspenning eller efter partiell sjukfrånvaro
  • har återkommit efter 30 dagar från att arbetstagaren har haft sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning.

Handläggningen av ansökan går smidigare om arbetsgivaren på förhand har gett sitt samtycke till att ta emot elektroniska beslut.

Familjeledighetsersättning kan tillsvidare inte sökas via inkomstregistret

FPA påminner om att även om det är tekniskt möjligt att ansöka om familjeledighetsersättning via inkomstregistret, så förmedlas ansökningsuppgifterna tillsvidare inte till FPA. Familjeledighetsersättning kan sökas via e-tjänsten för arbetsgivare eller på blanketten Ansökan från arbetsgivaren – Semesterkostnader under föräldradagpenningtid eller ersättning för familjeledighet (SV 18r).

FPA meddelar på www.fpa.fi/arbetsgivare när det blir möjligt att ansöka om familjeledighetsersättning via inkomstregistret.

FPA tackar för kompletterande uppgifter i inkomstregistret

Fler arbetsgivare än väntat anmälde i januari kompletterande uppgifter om anställningsförhållanden, frånvaro och inkomstslag, även om det är frivilligt för arbetsgivaren att göra det. Dessa uppgifter gagnar småningom både arbetstagaren och arbetsgivaren, när FPA inte längre behöver be om bilagor och tilläggsuppgifter separat.   

Läs mer