Användningen av Kelmu kräver Suomi.fi-fullmakter från och med 1.2 – skaffa fullmakterna så fort som möjligt

Kommunerna och samkommunerna ska så fort som möjligt ansöka om Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda FPA:s e-tjänster. Utan Suomi.fi-fullmakter går det inte att logga in på e-tjänsterna från och med 1.2.2021. Fullmakter behövs för e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) och för tjänsten för betalningsyrkanden (eMava) och för alla andra e-tjänster som kommunerna använder.

Katso-tjänsten tas helt ur bruk 31.1.2021. För att kunna använda Kelmu och eMava också från och med 1.2 måste kommunerna se till att deras Suomi.fi-fullmakter är i ordning enligt anvisningen nedan.

Så här sköter du Suomi.fi-fullmaktsärenden gällande Kelmu

Kontrollera att alla de anställda i kommunen som i sitt arbete använder förmåns- eller arbetsmarknadsuppgifter har följande ärendefullmakter för e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu).

  • Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav
  • Granska material om arbetsmarknadsstöd.

Observera att anställda, av dataskyddsskäl, ska ges bara de fullmakter som är nödvändiga för skötseln av arbetsuppgifterna.

Den som använder tjänsten för betalningsyrkanden (eMava) behöver fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.

Om socialarbetet i kommunen sköts av en samkommun, behöver samkommunen fullmakter för att använda Kelmu. Då måste kommunen ge samkommunen fullmakt och samkommunen befullmäktigar för sin del sina anställda att använda Kelmu för de olika medlemskommunernas räkning.

Om kommunen eller samkommunen ännu inte har de fullmakter som behövs ska du omedelbart göra en fullmaktsansökan enligt anvisningarna i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

På webbplatsen fpa.fi finns närmare anvisningar för skötsel av Suomi.fi-fullmaktsärenden som gäller Kelmu.

Gör så här om du inte kan logga in på Kelmu efter 1.2

Om du inte kan logga in på Kelmu efter 1.2, läs först anvisningarna för de vanligaste problemen. Den som använder Kelmu kan kontrollera sina egna fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med hjälp av den här anvisningen.

Om ni efter januari inte kommer in på Kelmu på grund av att fullmakter saknas och det t.ex. inte går att se de ansökningar och anmälningar om utkomststöd som FPA skickat, ska ni omedelbart meddela FPA.  Om saken redan har behandlats med FPA behöver ni inte göra någon anmälan.

Gör i första hand anmälan via chatten för samarbetspartner eller med skyddad e-post till adressen kumppanit.neuvonta@kela.fi. Meddela samtidigt till vilken e-postadress FPA vid behov kan skicka anmälningar om utkomststöd tills kommunen eller samkommunen åter kan använda Kelmu.

Om kommunen inte får Suomi.fi-fullmakter inom januari kan ni, från och med 1.2.2021 och tills ni har Suomi.fi-fullmakterna i bruk, undantagsvis begära de förmånsuppgifter som kommunen behöver genom att

  • skicka en begäran om uppgifter per skyddad e-post till adressen kumppanit.neuvonta@kela.fi (anvisningar om hur man skickar skyddad e-post)
  • ringa FPA:s servicenummer för samarbetspartner, tfn 020 692 235 måndag–fredag kl. 9–15.

Den som begär uppgifterna ska alltid påvisa att han eller hon har laglig rätt att få uppgifter. FPA kan lämna ut uppgifterna endast efter att rätten att få uppgifter har verifierats. Det här gäller också uppgifter som begärs per telefon eller e-post. Ytterligare information om utlämnande av uppgifter (fpa.fi).

Närmare information

suomi.fi.kelassa@kela.fi

Läs mer