Bättre arbetslöshetsförmåner för företagares familjemedlemmar

Företagares familjemedlemmar har i fortsättningen rätt till arbetslöshetsförmåner på samma arbetskraftspolitiska villkor som löntagare. Ändringen gäller personer som arbetar i ett familjeföretag, men inte har någon ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Ändringen träder i kraft 1.7.2019.

Arbetsvillkoret är 52 veckor för företagares familjemedlemmar som inte har ägarandel i företaget. Då villkoret uppfylls har de rätt till arbetslöshetsdagpenning. Arbete som beaktas i arbetsvillkoret ska uppfylla samma kriterier som tillämpas på andra löntagare. För att arbetsvillkoret för en företagares familjemedlem ska uppfyllas ska han eller hon inte ha haft någon ägarandel eller bestämmanderätt i företaget på minst 12 månader.

Enligt den nuvarande lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan en person som arbetar i ett familjeföretag vara företagare även om han eller hon inte äger någon andel av företaget eller utövar någon bestämmanderätt. Därför avviker rätten till arbetslöshetsförmåner för företagares familjemedlemmar nu från löntagares motsvarande rättigheter.

Närmare information: