Brevposten från FPA en aning försenad

Ett skrivaravbrott förorsakar förseningar i utsändningen av brev. Att brevposten blir försenad påverkar inte utbetalningarna.

FPA byter ut de skrivare som skriver ut upp till 80 000 brev per dag. Bytet tar längre tid än beräknat och förorsakar ett avbrott i utskrifterna. Som en följd av avbrottet kommer en del av breven att sändas till kunderna med fördröjning.

Även om det kan dröja innan breven kommer fram per post betalar FPA in förmånsbeloppen på kundernas konton och beviljar betalningsförbindelser till apoteken normalt. Om man vill kontrollera ett förmånsbeslut kan man göra det i e-tjänsten. Där syns besluten strax efter att de fattats.

De mest brådskande breven, som till exempel betalningsförbindelser i samband med utkomststöd, skrivs ut och postas för tillfället vid FPA:s serviceställen. Situationen kräver inga åtgärder av kunderna.

När centralskrivaren igen är igång avhjälper FPA kön genom att arbeta under veckoslutet. Om skrivarköerna fortsätter ger FPA kunderna närmare anvisningar tisdagen den 5 november.

Största delen av FPA-ärendena kan skötas i e-tjänsten. Läs mer om hur man uträttar ärenden i FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst.

FPA informerade senast om skrivaravbrottet den 22 oktober. Brevposten från FPA kan bli försenad.