Centraliserad postadress för redovisningar gällande företagshälsovård för företagare

Från och med 1.6.2021 ska redovisningar gällande företagshälsovård för företagare skickas till en och samma postadress.

Redovisningar gällande företagares företagshälsovård ska från och med 1.6.2021 skickas till adressen

Folkpensionsanstalten , PB 10, 00056 FPA

Skriv ”företagarredovisning” på kuvertet. Vi ber er observera att en redovisning som utgör en helhet inte får skickas i två separata kuvert.

 Serviceproducenten står för portoavgiften.