För kommunarbetsgivarna lönar det sig att förbereda ansökan om fullmaktsrätt i Suomi.fi

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten i FPA:s e-tjänster under 2020. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata börjar i juni registrera tjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi. Det lönar sig för kommunerna att förbereda sig på detta på förhand.

Kommunerna och de organisationer som inte tidigare kunnat få fullmakter i Suomi.fi-fullmakter kan med hjälp av tjänstemannafunktionerna ansöka om rätt för namngivna ansvarspersoner att hantera fullmakter. Förutom kommunerna gäller detta till exempel statliga ämbetsverk, församlingar, stiftelser, föreningar med flera namntecknare och utländska företag.

Ansvarspersoner i företag och föreningar har från och med december 2019 kunnat bevilja Suomi.fi-fullmakter eftersom ansvarspersonerna är registrerade i offentliga register, exempelvis i handelsregistret eller föreningsregistret.

Fullmaktsrätten i Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-huvudanvändaren som fullmaktsgivare bland annat i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare, Ilmoitin.fi när man skickar eSARA-filer, e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård och e-tjänsten för KIILA-rehabiliteringskurser. För att ansvarspersonen ska kunna bevilja fullmakter i Suomi.fi-fullmakter till andra personer så att dessa kan sköta FPA-ärenden, måste ansvarspersonen ha en fullmaktsrätt av kommunen som registrerats i Suomi.fi-tjänsten.

Tjänsten Fullmakter kräver stark autentisering

Från början av juni kan kommunerna lämna in ansökningar om registrering av fullmaktsrätt med ett elektroniskt formulär som kommer att finnas i webbtjänsten Suomi.fi, eller göra ansökan på ett registreringsställe. Ansökan kan också skickas per post.

Man behöver inte ansöka om separata användarrättigheter för att kunna använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter, utan var och en som har något identifikationsverktyg för stark autentisering kan använda tjänsten. Identifikationsverktyg för stark autentisering är personliga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort. Både de som fått fullmaktsrätt av kommunen och de som blir befullmäktigade av dem med fullmaktsrätt behöver ett identifikationsverktyg för stark autentisering innan de kan börja använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Det lönar sig att förbereda användningen av tjänstemannafunktionen

För kommunernas Katso-huvudanvändare lönar det sig att redan på förhand börja förbereda sig inför övergången till Suomi.fi-fullmakters tjänstemannafunktion som tas i bruk i juni. Man kan förbereda sig på följande sätt:

  1. Läs om tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
  2. Välj minst två personer i kommunen för vilka man ansöker om registrering av fullmaktsrätt. 
  3. Bestäm vilka fullmaktsärenden respektive person med fullmaktsrätt får sköta. Fullmaktsrätten kan begränsas att gälla endast vissa fullmaktsärenden. Fullmaktsrätten kan förutom per fullmaktsärende begränsas med hjälp av fullmaktsspecifikationer så att den gäller till exempel endast en viss underorganisation.
    • Man kan läsa mer om olika fullmaktsärenden på webbplatsen Suomi.fi. (Begränsa sökningen med ordet FPA.)
  4. Ta reda på vem i kommunen som har behörighet att underteckna en fullmakt. Till ansökan om registrering av fullmaktsrätt ska man bifoga en undertecknad fullmakt som specificerar de personer som beviljas fullmaktsrätt och deras behörigheter. Fullmakten görs upp på en blankett som finns tillgänglig i webbtjänsten Suomi.fi. Blanketten publiceras i juni.

Närmare anvisningar om tjänstemannafunktionerna publiceras på webbplatsen Suomi.fi, när tjänsten blir tillgänglig.

Läs mer