FPA:s brevpost fungerar igen

Skrivarna fungerar igen och köerna har till största del avhjälpts under veckoslutet

Ett skrivaravbrott orsakade förra veckan förseningar i utsändningen av brev från FPA. Centralskrivarna byttes ut och installationen tog längre tid än beräknat. Skrivarköerna är nu slutligen avhjälpta.

Största delen av FPA-ärendena kan skötas i e-tjänsten. Närmare information om hur man uträttar ärenden i FPA:s e-tjänst finns på adressen www.fpa.fi/etjanst.

FPA informerade senast om skrivaravbrottet den 22 oktober. Brevposten från FPA en aning försenad