FPA:s försmånsbroschyrer på engelska, ryska och estniska har publicerats

FPA har nu publicerat förmånsbroschyrerna för 2021 också på engelska, ryska och estniska. Samarbetspartner kan beställa dem och också broschyrerna på svenska och finska, som publicerats tidigare. Broschyrerna finns också på fpa.fi.

FPA publicerade tidigare i år de förmånsbroschyrer på svenska, finska och samiska som uppdateras årligen. Nu har de engelska, ryska och estniska versionerna av de här broschyrerna publicerats. De uppdateras vartannat år. Broschyren om studier och värnplikt uppdateras och publiceras separat i ett senare skede.

Förmånsbroschyrerna är grupperade enligt FPA:s förmåner och de är åtta till antalet:

  • Pensioner och andra stöd för pensionstagare
  • Barnfamiljer
  • Flytta till eller från Finland
  • Stöd för studerande och värnpliktiga
  • Sjukdom och rehabilitering
  • Utkomststöd
  • Arbetslöshet
  • Allmänt bostadsbidrag.

Översättningarna har gjorts från lättläst finska

Språkversionerna av förmånsbroschyrerna har översatts från broschyrer på lättläst finska. I de lättlästa broschyrerna har innehållet, ordvalen och meningsbyggnaden bearbetats så att språket är lättare att läsa än klart allmänspråk. Det är därför bra att översättningarna utgår från de lättlästa broschyrerna.

Språkversionerna gagnar framför allt nyinflyttade i Finland, som ännu inte kan finska eller svenska. Material på det egna språket är speciellt viktigt i början av integrationen. Efter hand som språkkunskaperna ökar är det bra att också ta del av FPA:s webbsidor och broschyrer på lättläst finska och svenska.

Broschyrer kan beställas från FPA

FPA:s förmånsbroschyrer finns att få på serviceställena och vid servicepunkterna. Samarbetspartner kan beställa broschyrer från blankettlagret på adressen lomakevarasto@kela.fi. Det minsta antal som levereras är 10 exemplar per broschyr.

Förmånsbroschyrerna för 2021 finns också på fpa.fi.

Läs mer