FPA:s webbsidor svarar nu ännu bättre på arbetsgivarnas behov

Reformen av FPA:s webbsidor för arbetsgivare har nu framskridit så långt att avsnitten om dagpenningar är klara och publicerade enligt det nya konceptet. I fjol förnyades också sidorna gällande företagshälsovård och arbetet fortsätter nu med avsnittet om internationellt arbete och sidorna för företagare. I utvecklingsarbetet har man på ett mångsidigt sätt utnyttjat information om användarna och synpunkter från kunderna. 

Avsikten med reformen är att bättre än tidigare lyfta fram arbetsgivarnas uppgifter i relation till FPA och därmed också i relation till de anställda. Ett annat syfte är att underlätta arbetet för dem som sköter FPA-ärenden för arbetsgivarnas räkning t.ex. inom löne- och personalförvaltningen.

Under år 2018 förnyades följande avsnitt på webbsidorna för arbetsgivare: Företagshälsovård, Rehabilitering, Familjeledigheter och Sjukfrånvaro. Det förnyade innehållet hjälper arbetsgivarna att förstå bland annat betydelsen av förebyggande företagshälsovård och rehabilitering då det gäller att främja medarbetarnas arbetsförmåga, vilket i sin tur kan minska mängden frånvaro på grund av sjukdom. Avsnittet Stöd för arbetsgivare hjälper arbetsgivare att gestalta olika processer för skötseln av FPA-ärenden. Också inkomstregistret, som togs i bruk 1.1.2019, har beaktats i reformen.

Nya guider för e-tjänsterna har utarbetats för att göra det smidigare att sköta dagpenningsärenden för arbetsgivares räkning. Guiderna vägleder bland annat vid ansökan om förmåner via e-tjänsten eller inkomstregistret.

År 2019 fortsätter utvecklingsarbetet med det innehåll som gäller internationellt arbete. Samtidigt utvecklas de sidor som betjänar företagare i rollen som privatperson, arbetsgivare eller samarbetspartner till FPA.

Användarna kan ge respons på de förnyade sidorna per e-post på adressen tyonantajainfo@kela.fi

Den som i början av året vill delta i utvecklingen av de sidor som gäller internationellt arbete eller företagarkunders FPA-ärenden kan anmäla sig på samma e-postadress. För det här ändamålet används en sluten Facebook-grupp, som i fjol gav värdefulla förslag och synpunkter för utvecklingsarbetet.

Prenumerera på nyhetsbrevet för arbetsgivare. Työnantajainfo innehåller avsnitt med viktiga länkar på svenska.

Besök de nya sidorna