Identifieringen med Katso-koder upphör stegvis i FPA:s e-tjänster

Största delen av FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetspartner övergår till Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-identifikation före årets slut.

Katso-identifiering används i sammanlagt 14 olika e-tjänster avsedda för FPA:s arbetsgivarkunder och samarbetspartner. Nu kommer Katso-identifieringen småningom att tas ur bruk och ersättas av Suomi.fi-identifikation. Ändringen inverkar inte på e-tjänsten för privatpersoner.

När Suomi.fi-identifikationen har tagits i bruk i e-tjänsten går det inte längre att logga in i tjänsten med Katso-koder. Det kommer att krävas stark personlig autentisering av den som loggar in, till exempel bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort. 

– Det lönar sig för de organisationer som använder FPA:s e-tjänster att skaffa verktyg för stark autentisering så fort som möjligt, så att de kan använda tjänsterna också i fortsättningen, säger Marko Korhonen, specialsakkunnig vid FPA och ansvarig för att samordna övergången till Suomi.fi-identifikation.

Många tjänster övergår till Suomi.fi-identifikation i december

Största delen av FPA:s e-tjänster övergår till Suomi.fi-identifikation den 14 december. Av tjänsterna för arbetsgivarkunder gäller detta e-tjänsten för företagshälsovården och e-tjänsten för KIILA-rehabiliteringskurser. Ett undantag är e-tjänsten för arbetsgivare där Katso-identifieringen kan användas fram till sommaren.

Av tjänsterna riktade till samarbetspartner övergår följande e-tjänster till Suomi.fi-identifikation i december: e-tjänsten för dagvårdsproducenter, e-tjänsten om dagvårdsuppgifter, rehabiliteringskurssystemet, systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat, e-tjänsten för läkemedelsföretag och extranätet för Kanta.

I tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar har Suomi.fi-identifikation tagits i bruk redan den 15 oktober. Det går emellertid att identifiera sig på bägge sätten ända till årets slut.

FPA har förhandlat med Befolkningsregistercentralen om förlängd tid för användningen av Katso-koder i e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu), tjänsten för kommuner gällande betalningsyrkanden (eMava) och tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar. I dessa tjänster upphör användningen av Katso-koder 28.2.2020.

Vad är skillnaden mellan bankkoder, mobil-ID och certifikatkort?

Den största förändringen som övergången till Suomi.fi-identifikation innebär för användarna av tjänsterna är att inloggningen förändras. Användarna kan inte längre logga in med de gamla Katso-koderna utan måste logga in med personliga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Bankkoder får man när man ingår ett avtal med en bank. Bankkoderna ska vara personliga om man avser att använda dem för inloggning i e-tjänster.

Mobil-ID är en kod som finns på telefonens SIM-kort. Läs mer om mobil-ID på mobiilivarmenne.fi.

Ett certifikatkort kan vara ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Befolkningsregistercentralen. Läs mer om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens webbplats: För organisationer och samfund.

Suomi.fi-fullmakter införs

Organisationer och företag som använder FPA:s e-tjänster kommer i fortsättningen att administrera de fullmakter som behövs för att sköta ärenden med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

För närvarande kan endast företag och privata näringsidkare använda Suomi.fi-fullmakter. Det finns många föreningar och offentliga organisationer, exempelvis kommuner, som använder FPA:s e-tjänster men som ännu inte kan använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

– Tills vidare har vi en tillfällig lösning som går ut på att användaren loggar in i tjänsten via Suomi.fi-identifikation, till exempel med bankkoder, men fortfarande använder tjänsten med den fullmakt som getts i Katso-tjänsten. Det gör alltså inget om användaren inte kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter ännu.

Offentliga organisationer, föreningar och utländska företag kan övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter under 2020 allteftersom Befolkningsregistercentralen tar i bruk nya egenskaper i tjänsten. Vi informerar separat om detta när tidtabellerna har preciserats.

Beställ FPA:s nyhetsbrev till din e-post.

Håll dig uppdaterad om övergången till Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter i FPA:s e-tjänster.

  • FPA-info på svenska
  • Terveysinfo (information för hälso- och sjukvårdspersonal och producenter av hälso- och sjukvårdstjänster)
  • Toimeentuloturvainfo (information för kommuner och andra samarbetspartner gällande utkomststödet)
  • Työnantajainfo (information för FPA:s arbetsgivarkunder och sakkunniga inom personal- och ekonomiförvaltning)

Nyhetsbreven kan beställas på FPA:s webbplats.

Närmare information