KIILA-kurser för 2022 kan sökas från och med 1.9.2021

Arbetsgivare, fackförbund och föreningar kan från och med 1.9.2021 ansöka om KIILA-rehabiliteringskurser för år 2022. Det går också att ansöka om kurser för slutet av 2021. Dessa kurser måste inledas i år men kan fortsätta in på 2022.

KIILA-rehabiliteringen omfattar både kurser och individuell rehabilitering.

KIILA-kurserna är avsedda för personer i arbetslivet som behöver stöd för arbetsförmågan. Det går att ansöka om kurser under hela året, efterhand som det på arbetsplatsen visar sig att det behövs rehabilitering. I en kurs deltar 5–8 klienter.

Hur ansöker man om KIILA-kurser?

Arbetsgivare, fackförbund och föreningar kan ansöka om KIILA-rehabiliteringskurser via e-tjänsten för KIILA-rehabilitering. Man loggar in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifikation. För tjänsten behövs Suomi.fi-fullmakten ”Meddela behov av rehabiliteringskurs”.

Också enskilda arbetstagare kan ansöka om KIILA-rehabilitering

Också en enskild arbetstagare kan ansöka om yrkesinriktad KIILA-rehabilitering, antingen på eget initiativ eller på uppmaning av företagshälsovården eller chefen.

Arbetstagaren kan se utbudet av KIILA-kurser i söktjänsten för rehabiliteringskurser. Om det inte finns någon lämplig kurs, kan arbetstagaren ansöka om individuell KIILA-rehabilitering.

Vid individuell KIILA-rehabilitering sammanför serviceproducenten enskilda klienter till en grupp. Gruppen kan vara branschspecifik eller bestå av klienter som representerar olika yrkesområden. En grupp består av 3–5 klienter. I individuell KIILA-rehabilitering ingår flera besök för individuell träning än i KIILA-rehabilitering i kursform.

Läs mer