Papporna använde i medeltal 35 dagar av faderskapsledigheten på 54 dagar

Papporna till barn som föddes 2018 fick allt som allt i medeltal ersättning för 39 föräldradagpenningsdagar. 

Av papporna till barn som föddes 2018 fick 79 procent föräldradagpenning före barnets andra år. Den här andelen är 3 procentenheter större än för papporna till de barn som föddes ett år tidigare.

Papporna tog i medeltal ut 35 vardagar av sin kvot på 54 vardagar, dvs. ungefär 65 procent av pappaledighetens lagstadgade maximala längd. Papporna på Åland tog ut de längsta ledigheterna, i medeltal 43 dagar, och papporna i Päijänne-Tavastland de kortaste, i medeltal 31 dagar.

– Allt som allt betalades i medeltal ersättning för 39 föräldradagpenningsdagar. Utöver faderskapspenningen kan pappor få föräldrapenning, men det var ovanligt att föräldrarna delade på föräldrapenningsperioden. Endast 5 procent av alla pappor fick föräldrapenning, berättar statistikspecialist Siru Keskinen.

Den kvot som enligt den planerade familjeledighetsreformen från och med augusti nästa år reserveras för papporna är 160 vardagar och den betalas ut som föräldrapenning.

År 2020 fick 79 700 mammor och 58 200 pappor föräldradagpenning. Båda antalen har minskat redan flera år i följd, men under perioden januari–september i år var antalet föräldradagpenningstagare fler än under motsvarande tid i fjol.

Reformerna av faderskapsledigheten har i allmänhet ökat användningen av föräldradagpenningar för pappor. Också faderskapsledighetsreformen år 2013 förlängde något de ledigheter som papporna tar ut, i medeltal från 33 dagar till 36 dagar.

 

Läs mer (på finska) om hur föräldraledigheterna utnyttjas i en artikel som publicerats i forskningsbloggen i dag. Pienituloisten isien vanhempainvapaan jälkeinen isyysvapaan käyttöaste yli kaksinkertaistui (Användningsgraden för faderskapsledighet efter föräldraledigheten mer än fördubblades bland pappor som är småinkomsttagare)