Rehabilitering ansikte mot ansikte återupptas

FPA:s rehabiliteringstjänster har till vissa delar avbrutits på grund av coronavirusepidemin. Från och med 1.6.2020 kan rehabilitering som inbegriper fysiska möten återupptas inom alla rehabiliteringstjänster.

Finlands regering har fattat beslut om att de restriktioner som beror på coronavirusepidemin gradvis ska avvecklas. Regeringens riktlinjer inverkar också på de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar.

Serviceproducenterna bedömer och meddelar klienterna när de åter kan genomföra rehabilitering ansikte mot ansikte. Vid genomförandet av rehabilitering som inbegriper fysiska möten följer serviceproducenterna de riktlinjer som Finlands regering gett om begränsning av sammankomster samt myndigheternas anvisningar om riskgrupper, effektiviserad hygien, säkerhetsavstånd och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder. Klienten bedömer själv om han eller hon vill delta i rehabilitering som inbegriper fysiska möten.

Om klienten vill återuppta rehabiliteringen men serviceproducenten ännu inte tillhandahåller rehabilitering ansikte mot ansikte, kan klienten välja en ny serviceproducent. 

Rehabiliterings- och anpassningskurser

Rehabiliterings- och anpassningskurser kan ordnas ansikte mot ansikte från och med 1.6.2020.

Om det finns klienter som inte vill delta i planerad rehabilitering ska serviceproducenten komma överens med klienterna om ändringar i kurserna. 

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Individuell terapi och gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering kan genomföras ansikte mot ansikte från och med 1.6.2020. Individuell terapi kan även genomföras på distans, med undantag för vatten- och ridterapi.

Psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering kan undantagsvis också genomföras per telefon. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Gruppterapi kan inte genomföras på distans. Serviceproducenten ska kontakta klienterna och tillsammans med dem bedöma om det är möjligt att återuppta grupprehabiliteringen ansikte mot ansikte. Vid behov kan serviceproducenten flytta grupprehabiliteringen till en senare tidpunkt.

FPA kan vid behov förlänga giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut som gäller individuell terapi med högst 6 månader, ifall giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet går ut 30.9 eller tidigare. Giltighetstiden för beslut om individuell rehabilitering kan förlängas om

  • giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut håller på att gå ut
  • klienten inte får någon ny rehabiliteringsplan i tid på grund av coronaepidemin.

I fråga om gruppterapi kan giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut förlängas med lika lång tid som avbrottet i gruppens verksamhet varat.

Rehabiliterande psykoterapi

Rehabiliterande psykoterapi kan från och med 1.6.2020 genomföras ansikte mot ansikte eller på distans.

Individuell terapi, parterapi och familjeterapi kan undantagsvis också genomföras per telefon. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Också gruppterapi kan genomföras på distans, om alla medlemmar i gruppen samtycker till det och har möjlighet att delta i distansrehabiliteringen.

Multiprofessionell individuell rehabilitering

Multiprofessionell individuell rehabilitering kan ordnas ansikte mot ansikte från och med 1.6.2020. Multiprofessionell individuell rehabilitering kan inte ordnas på distans. Vid behov kan giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut i enlighet med rehabiliteringsplanen förlängas med högst 6 månader , om giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet går ut 30.9 eller tidigare.

Familjerehabilitering (LAKU)

Familjerehabilitering (LAKU) kan från och med 1.6.2020 genomföras ansikte mot ansikte eller på distans.

NUOTTI-coachning

NUOTTI-coachning kan från och med 1.6.2020 genomföras ansikte mot ansikte eller på distans. Undantagsvis kan coachning också genomföras per telefon. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar kan från och med 1.6.2020 genomföras ansikte mot ansikte eller på distans.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) kan från och med 1.6.2020 genomföras ansikte mot ansikte.  Rehabiliteringen kan inte genomföras på distans.

KIILA-rehabilitering

KIILA-rehabilitering kan ordnas ansikte mot ansikte från och med 1.6.2020. Klienten kan höra efter hos serviceproducenten i vilken mån KIILA-rehabilitering kan genomföras på distans. 

Utbildningsprövning

Utbildningsprövning kan från och med 1.6.2020 ordnas vid läroanstalterna, om de har möjlighet till det.

Utbildning inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering

Studierna ordnas enligt överenskommelse med läroanstalten i fråga. Om studierna drar ut på tiden på grund av coronavirusepidemin kan giltighetstiden för rehabiliteringsbesluten förlängas.

FPA beaktar att undantagsförhållandena kan ha påverkat studieframgången. Om utexamineringen inte sker på våren 2020 som planerat, kan klienten kontakta FPA och lämna uppgifter om vilka studier som saknas och en plan för när de ska slutföras. Giltighetstiden för beslut om rehabilitering och rehabiliteringspenning samt beslut om rehabiliteringspenning för unga kan vid behov förlängas.

FPA tar vid uppföljningen av studierna i beaktande att antalet studieprestationer under våren 2020 kan vara mindre än planerat.

Man kan kontakta FPA genom att skicka ett meddelande via e-tjänsten (www.fpa.fi/etjanst) eller ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.

Utbetalning av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning betalas för den tid man deltar i rehabilitering. Den som har frågor som gäller rehabiliteringspenning kan kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/etjanst) eller per telefon på numret 020 692 225.  FPA utreder frågor som gäller utbetalning av rehabiliteringspenning.

Läs mer: