Sekventiella filer kan inte längre skickas när Katso-autentiseringen upphört

Möjligheten att skicka sekventiella filer till FPA upphör då Katso-autentiseringen upphör och ersätts med Suomi.fi-identifiering i e-tjänsterna. Stora arbetsgivare skickar sina ansökningar till FPA som filer.

Man kan således skicka eSara-filer så länge som det går att logga in på Skatteförvaltningens Ilmoitin.fi-tjänst med en Katso-kod.

Arbetsgivare får närmare information om hur löneprogrammen ersätter sekventiella filer  av sina programleverantörer. Programleverantörerna kan vid behov kontakta FPA.

Läs mer